Bærekraftsvandringen
5 juni 2021 kl. 14:00

Om arrangementet

I dag finnes det over 663 millioner mennesker uten tilgang til rent vann. Samtidig som vi i Norge hartilgang på vann overalt, går disse millionene milevis hver eneste dag for å få tak i verdens viktigsteressurs. Walk for water er en vandring hvor du kanvære med å gå med vannkanner fra Torvet iKristiansand til toppen av Odderøya. Her vil du fåkjenne på hvordan det faktisk er å gå milelangt hvereneste dag for å hente rent drikkevann. Det vil foregåen innsamlingsaksjon hvor alle midlene vil gå tilå bygge en brønn i samarbeid medThirst Project.