Hennig Olsen Is

Hvilke Bærekraftsmål er de viktigste for deres bedrift?

3, 5, 12 og 13. Vi vil ha ekstra fokus på 12 og 13 fremover.

Hvordan jobber dere aktivt med Bærekraftsmålene?

Del av vår daglige drift, men også gjennom spesifikke prosjektarbeid for utvalgte satsningsområder. Bærekraft er en del av vår selskapsstrategi og er ett av fem strategiområder for bedriften.

Har dere noe samarbeid med andre aktører for å bidra i deres samfunnsansvar?

Ja, vi samarbeider med myndigheter, kunder, leverandører og interesseorganisasjoner for å levere best mulig på våre strategiske områder innen bærekraft. Sammen med andre evner vi å se et større bilde og finne de beste løsningene totalt sett.